Hizmet Şartları

Varify.io hizmetleri için Varify.io GmbH'nin Genel Hüküm ve Koşulları (GTC)

§ 1 Uygulama kapsamı

Varify GmbH (bundan böyle Varify.io olarak anılacaktır) tarafından "Varify.io" markası altında sözleşme ortaklarına (bundan böyle Müşteriler olarak anılacaktır) sunulan hizmetler ve Müşteri tarafından Varify.io'ya verilen siparişler aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir. Bu hüküm ve koşullardan sapmalar yazılı olarak yapılmalıdır. Bu, bir önceki cümlenin iptali için de geçerlidir.
Müşterinin genel hüküm ve koşulları veya sapma koşulları sözleşme ilişkisi için geçerli değildir.
GŞK, girişimciler için Varify.io ile yapılan tüm sözleşmeler için mevcut sürümlerinde geçerlidir.

§ 2 Tanımlar

Bu Genel Hüküm ve Koşulların amaçları doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
Varify.io müşteri hesabı: Tüm Varify.io erişimleri ve erişim haklarının yanı sıra rezerve edilen hizmetlerle sözleşme yapısını belirler ve ilgili sözleşme için merkezi faturalandırma örneğidir.
Varify.io erişimi: Bireysel bir kullanıcının Varify.io sistemine belirli bir erişimini ifade eder.
Müşteri: Varify.io ile bir sözleşme imzalayan §14 BGB'ye göre girişimci veya şirket.
Müşteri verileri: Bu, müşterinin Varify.io'ya siparişin bir parçası olarak siparişin yerine getirilmesi ve faturalandırmanın yanı sıra Varify.io erişiminin sağlanması için ilettiği verilerdir.

§ 3 Sözleşmenin amacı

Varify.io, bir sipariş vererek, bu optimizasyonun web siteleri için varyantlar şeklinde uyarlanması, optimize edilmesi ve görüntülenmesi için hizmetler sağlar.
Varify.io, optimize edilecek sayfaların yapılandırılmasını, bu varyantların istenildiği gibi uyarlanmasını ve ayrıca kontrolün yapılandırılmasını mümkün kılan bir altyapı sağlar.
Varify.io, sağlanan Javascript kodu doğru bir şekilde entegre edilirse oluşturulan varyantların oynatılmasını sağlar.
Varify.io, hizmetlerinin kullanılabilirliğini veya varyantların görüntülenmesini garanti etmez.
Varify.io, iyileştirmeler nedeniyle mümkün olduğu veya yasaların gerektirdiği ölçüde, hizmetlerinin kapsamını herhangi bir zamanda değiştirebilir. Müşteri bundan Varify.io'ya karşı herhangi bir talepte bulunamaz.
Varify.io tarafındaki iletişim yalnızca e-posta yoluyla veya Varify.io'nun çevrimiçi müşteri alanında gerçekleşir. Varify.io başka iletişim kanalları da sunabilir.

§ 4 Ücretlendirme, faturalama, ödeme koşulları

Varify.io'nun hizmetlerinin ücreti, web sitesindeki tekliften ve Varify.io'nun sipariş sürecinde sözleşmenin imzalanması sırasında veya sipariş sırasında veya müşteri tarafından itiraz edilmeyen ilan edilmiş değişikliklerden sonra ortaya çıkar.
Varify.io'nun hizmetleri için ödeme, tüm fatura dönemi için her fatura döneminin başında tam olarak yapılmalıdır. Bu, kotanın kullanılıp kullanılmadığına veya tükenip tükenmediğine bakılmaksızın, sipariş edilen hizmet kotaları için de geçerlidir. Kullanıma bağlı ücretler tahsil edilirse, kullanıma bağlı ücret fatura döneminin sonunda ödenir.
Tüm ödemeler son ödeme tarihinde derhal yapılır.
Müşterinin ücret ödeme yükümlülüğü, Varify.io kusurlu olmadığı sürece, üçüncü taraflarca sağlanacak hizmetlerin -her ne sebeple olursa olsun- sağlanmadığı durumlarda da yürürlükte kalacaktır.
Varify.io, müşteri tarafından sipariş edilen tüm hizmetleri, müşteri hizmetleri veya hizmetlerin sonuçlarını kullanmasa veya tam olarak kullanmasa bile faturalandırma yetkisine sahiptir.
Tüm fiyatlar net fiyatlardır ve KDV'ye tabidir.
Varify.io, oluşturulan faturaları Varify.io müşteri hesabında saklar. Gerekirse, Varify.io faturaları e-posta ile Varify.io müşteri hesabında kayıtlı e-posta adresine gönderecektir. Varify.io, faturaları Müşteri'ye başka herhangi bir elektronik biçimde de gönderebilir.

§ 5 Yükseltme/Düşürme, Seçenekler
Yükseltmeler:

Müşteri - varsa - istediği zaman daha yüksek değerli bir teklife veya daha uzun bir fatura dönemine geçebilir. Bu işlem bir fatura dönemi içinde yapılırsa, yükseltmeden önce kalan kullanılmamış ücret yükseltmeye yansıtılır.
Düşüşler: Müşteri - varsa - Varify.io müşteri hesabında herhangi bir zamanda bir fatura döneminin sonundan itibaren geçerli olmak üzere daha az kapsamlı bir teklife veya daha kısa bir fatura dönemine geçebilir.
Seçenekler: Varify.io'dan mevcut sözleşmeye seçenek olarak sunulan ek hizmetler, herhangi bir zamanda ana hizmete eklenebilir. Bu, ana hizmetin bir fatura dönemi içinde yapılırsa, seçeneğin ücreti, ana hizmetin kalan fatura dönemi için orantılı olarak tahsil edilecektir. Bir seçenek, Varify.io müşteri hesabında, ana hizmetin fatura döneminin sonundan itibaren geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Yükseltmeler ve düşürmelerle ilgili yukarıdaki hususlar, seçeneklerin yükseltilmesi/indirilmesi için geçerlidir.

§ 6 Sözleşmenin süresi, sözleşmenin feshi, iptal

Sözleşme, siparişin çevrimiçi formda verilmesiyle veya imzalı siparişin alınmasından sonra başlar ve belirsiz bir süreye sahiptir. Asgari süre bir ödeme dönemidir. Yeni müşterilere ücretsiz olarak 30 günlük deneme süresi verilebilir.
Sözleşme, ödeme döneminin sonuna kadar herhangi bir zamanda taraflardan biri tarafından iptal edilebilir. Müşteri sözleşmeyi Varify.io müşteri hesabı dışında bir yolla iptal ederse, müşteri bir ödeme döneminin sonuna kadar bir haftalık bir bildirim süresine ("işlem süresi") uymalıdır.
Sözleşmenin erken feshi, §11.1 uyarınca GŞK'de veya fiyatlarda değişiklik yapılması durumunda müşterinin itiraz etmesi halinde, burada belirtilen bildirim süresine tabi olarak mümkündür. Sözleşme taraflarından biri tarafından derhal fesih, diğer sözleşme tarafının sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ağır bir şekilde ihlal etmesi ve yazılı bir talebe rağmen yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi durumunda mümkündür. Aksi takdirde, erken iptal söz konusu değildir.
Sözleşmenin -her ne sebeple olursa olsun- erken feshedilmesi durumunda, halihazırda sunulmuş ancak henüz faturalandırılmamış hizmetlere ilişkin ücretin tamamı derhal ödenecektir. Müşteri bir önceki paragraf uyarınca haklı bir fesih bildiriminde bulunmadıkça, peşin ödenen ücret iade edilmeyecektir. Bu durumda, sözleşmenin bitiminden sonra ödenen ücret iade edilecektir.

§ 7 Ödeme temerrüdü, borç tahsilatı

Müşteri tarafından geç ödeme yapılması durumunda, Varify.io, ödenmemiş tüm talep ve alacaklar ödenene kadar hizmetleri askıya alma veya tamamen durdurma hakkına sahiptir. Varify.io tarafından hizmet sunumunun askıya alınması veya durdurulması müşteriyi ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz. Müşteri, askıya alma veya durdurma dönemlerini - daha sonra ödeme yapılması durumunda bile - mahsup edemez.
Varify.io, yalnızca tüm ödenmemiş taleplerin tahsilat veya yasal işlem masraflarıyla birlikte ödenmesi durumunda daha fazla hizmet sağlama hakkını saklı tutar.

§ 8 Mahsup ve alıkoyma hakkı

Müşteri, Varify.io'nun taleplerine karşı yalnızca karşı taleplerin aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklandığı ve tartışmasız olduğu veya yasal olarak tespit edildiği ölçüde mahsup etme hakkına sahip olacaktır. Bir alıkoyma hakkının kullanılmasına yalnızca karşı talep aynı sözleşme ilişkisine dayandığı sürece izin verilir.

§ 9 Veri koruma

Bir Alman sağlayıcı olarak Varify.io, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) temelinde Alman Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uymakla yükümlüdür. Varify.io, toplanan verileri yalnızca AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) tabi sunucularda ve sistemlerde toplar ve işler.
Varify.io, kayıtlı kullanıcıların müşteri verilerini, Varify.io'nun işlevlerinin sağlanması ve faturalandırılması için gerekli olduğu ölçüde elektronik sistemler aracılığıyla toplar, saklar ve işler. Bu, kişisel veya kişisel olarak tanımlanabilir verileri de içerebilir. Faturalama amacıyla gerekli olmadıkça (örneğin ödeme sağlayıcıları) veya Varify.io müşteri verilerini yasa veya mahkeme emriyle iletmek zorunda olmadıkça hiçbir veri üçüncü taraflara iletilmeyecektir.
Müşteri, saklanan verilerin kapsamının tam açıklamasının yanı sıra hem müşteri hem de kullanıcı verilerinin GDPR uyarınca işlenmesine ilişkin prosedür açıklamasını içeren gizlilik politikasına hem Varify.io web sitesinden hem de Varify.io müşteri hesabından erişebilir veya info@Varify.io adresinden istediği zaman talep edebilir.
Varify.io, müşteri kendi sorumluluğunda Varify.io müşteri hesabında (mümkünse) aksini kararlaştırmadığı sürece, Varify.io varyant ziyaretçilerinin hiçbir kişisel veya kişisel olarak tanımlanabilir verilerinin saklanmayacağını veya yeniden yapılandırılabilir tutulmayacağını garanti eder.
Varify.io, müşteriye, internet gibi açık ağlarda veri iletimi için veri koruma ve veri güvenliğinin, teknolojinin mevcut durumuna göre garanti edilemeyeceğini açıkça belirtir. Varify.io, saklanan kişisel verileri kötüye kullanımdan ve yetkisiz erişimden korumak için yasaların gerektirdiği tüm teknik ve organizasyonel önlemleri almıştır. Bununla birlikte, Varify.io, özellikle İnternet üzerinden veri iletimi durumunda üçüncü tarafların erişim olanakları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve bu nedenle İnternet üzerinden iletilen verilerin güvenliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul edemez.

Kişisel verilerin Varify.io tarafından işlenmesi, Varify.io'nun gizlilik politikası dikkate alınarak Varify.io ile Müşteri arasındaki sözleşmeye dayalı anlaşmalara tabidir. Varify.io, Müşteri tarafından yazılıma aktarılan kişisel verilerin işlenmesinden kaynaklanan herhangi bir veri koruma sorunundan sorumlu değildir. Örneğin sipariş işleme bağlamında Varify.io tarafından üstlenilen sözleşmeye dayalı veri koruma yükümlülükleri bunun dışındadır. Müşteri, yazılımın müşteri için geçerli olan ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak kullanılmasını sağlamalıdır. Özellikle, müşteri, kişisel verilerin Varify.io tarafından işlenmesi için müşteri tarafında gerekli tüm gerçeklerin (örneğin rıza) mevcut olmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır. Varify.io, müşteri ve/veya son kullanıcı tarafından verilerin veya üçüncü taraf uygulamalarının yasa dışı kullanımından kaynaklanan müşteri ve/veya son kullanıcı tarafındaki herhangi bir veri koruma ihlalinden sorumlu olmayacaktır.
Taraflar, sözleşme ve içeriğinin yanı sıra yazılımın işlevselliği ile ilgili olarak, her iki tarafın da yalnızca yetkili kişilere sözleşmenin kendisi, yazılım ve işlevselliği ile ilgili bilgilerin yanı sıra müşterinin yazılıma erişimine erişim izni vereceği şekilde gizliliği korumayı kabul eder. Bu tür bilgiler üçüncü taraflara yalnızca meşru menfaatlerin korunması koşuluyla aktarılabilir, örneğin faturalama ve yasal kovuşturma amaçları ve yazılımın müşteri tarafından görevlendirilen üçüncü taraflarca müşteri için kurulması için. Aynı durum ilgili yasal gereklilikler için de geçerlidir, örneğin yasal bilgi yükümlülüklerini yerine getirmek için ve diğer tarafın ilgili rızası ile. Müşterinin onayı ile Varify.io, müşterinin adını ve şirket adını belirterek ve şirket logosunu kullanarak müşteriyi referans olarak gösterme yetkisine sahiptir. Müşteri onay vermişse, bu onay iptal edilene kadar geçerlidir.

§ 10 Müşterinin yükümlülükleri

Varify.io'nun kullanımı için gerekli teknik ve yasal gerekliliklerin oluşturulmasından yalnızca müşteri sorumludur.
Müşteri, Varify.io bileşenlerini yalnızca kendisi uygular. Varify.io'nun doğru çalışması için, Müşteri en azından web sitesinde sağlanan Javascript kodunu kullanmalıdır. Javascript kodundaki ayarlamalar yalnızca Müşteri tarafından yapılabilir ve Varify.io'nun talimatlarına uygun olarak web sitesine entegre edilebilir. Müşteri, Varify.io müşteri hesabında ayrıntılı talimatlar alacaktır. Javascript kodunun web sitesine doğru şekilde entegre edilmesinden ve oynatma için bağlantı hedeflerinin doğru şekilde eklenmesinden yalnızca müşteri sorumludur. Javascript kodunun veya varyant URL'lerinin müşteri tarafından değiştirilmesine izin verilmez.
Varify.io'dan önemli bildirimler e-posta yoluyla ve/veya Varify.io müşteri hesabında gönderilecektir. Müşteri, bu bildirimlerin kendisine ulaştığından ve bunları dikkate aldığından emin olmalıdır.
Müşteri, Varify.io'da saklanan verileri her zaman güncel tutacaktır. Bu özellikle vergi konuları, faturalandırma ve iletişim seçenekleriyle ilgili veriler için geçerlidir. Müşteri, uyumsuzluktan kaynaklanan herhangi bir zarar için Varify.io'ya karşı tamamen ve sınırsız olarak sorumlu olacaktır.
Müşteri, Varify.io'nun kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen çalışanları, müşterileri ve diğer üçüncü tarafları toplanan veriler ve veri işleme türü hakkında yasal gerekliliklere uygun olarak bilgilendirmekten sorumludur.
Genel olarak müşteri, Varify.io'nun kullanımıyla bağlantılı olarak sözleşme hükümlerini veya yürürlükteki yasaları ihlal etmemeyi taahhüt eder.

§ 11 Sözleşme değişiklikleri

Varify.io, bu GŞK ve fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Sağlayıcı, bu tür değişiklikleri Varify.io müşteri hesabında ve varsa metin biçiminde en az 2 haftalık bir bildirim süresiyle duyuracaktır. Değişiklikler, müşterinin değişikliklerin yürürlüğe gireceği ilan edilen tarihe kadar yazılı olarak itiraz etmemesi halinde, duyuruya uygun olarak yürürlüğe girecektir. Müşterinin süresi içinde itiraz etmesi halinde, sözleşme değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer.

§ 12 Sorumluluk

Varify.io yalnızca kasıt veya ağır ihmalden kaynaklanan zararlardan sorumludur. Diğer tüm sorumluluklar hariç tutulmuştur. Her durumda, sorumluluk sipariş değeri ile sınırlıdır.
Varify.io, Varify.io'nun sorumluluk alanı dışındaki koşullardan kaynaklanan Varify.io hizmetlerinin performansındaki bozulmalardan, kısıtlamalardan veya engellerden veya kesintilerden veya arızalardan sorumlu değildir.
Ticari müşterilere yönelik kâr kaybı sorumluluğu hariç tutulmuştur.

§ 13 "Psikolojik Tetikleyiciler" kart setinin niteliği ve teslimi

 1. Web sitemizdeki kart setinin tanımı, çizimi ve/veya özellikleri yalnızca açıklama amaçlıdır. Gerçek kartlar renk, boyut ve tasarım açısından resimlerden biraz farklı olabilir.

 2. Web sitemizdeki kart setlerinin ayrıntılarının, açıklamalarının ve fiyatlarının doğru olmasını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Ancak, hatalar meydana gelebilir. Siz sipariş verdikten sonra böyle bir hatanın farkına varırsak, sizi bilgilendireceğiz ve siparişinizi onaylama veya iptal etme fırsatı vereceğiz.

 3. Teslimat sırasında kart setinin web sitemizdeki açıklamaya büyük ölçüde uyacağını ve tatmin edici kalitede olacağını garanti ediyoruz.

 4. Kart setini sipariş verirken belirttiğiniz adrese teslim edeceğiz. Lütfen verilen adresin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olun.

 5. Kart setini mümkün olan en kısa sürede ve web sitemizde belirtilen zaman dilimi içinde teslim etmeye çalışacağız. Ancak, teslimatı geciktiren kontrolümüz dışında bir şey olursa, mümkün olan en kısa sürede sizinle iletişime geçmeye ve gecikmenin etkisini en aza indirecek adımları size sağlamaya çalışacağız.

 6. Herhangi bir nedenle kart setini teslim edemezsek, sizi bilgilendireceğiz ve siparişi iptal edeceğiz. Ürün için zaten ödeme yaptıysanız, paranızın tamamını geri alırsınız.

 7. İptal hakkı: Bu sözleşmeyi on dört gün içinde herhangi bir neden göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sizin veya sizin tarafınızdan belirlenen ve taşıyıcı olmayan üçüncü bir tarafın malları teslim aldığı günden itibaren on dört gündür.

 8. İptal hakkınızı kullanmak için, bu sözleşmeyi iptal etme kararınızı açık bir beyanla (örneğin posta, faks veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) bize bildirmeniz gerekir. Ekteki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

 9. Son iptal tarihine uymak için, iptal hakkınızı kullandığınıza dair bildiriminizi iptal süresi dolmadan önce göndermeniz yeterlidir.

 10. İptalin sonuçları: Bu sözleşmeyi iptal ederseniz, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (tarafımızdan sunulan en ucuz standart teslimat dışında bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç) derhal ve en geç bu sözleşmeyi iptal ettiğinize dair bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde iade etmeliyiz.

 11. Malların iadesinin doğrudan masrafları size aittir. Yalnızca malların niteliğini, özelliklerini ve işleyişini belirlemek için gerekli olanın dışındaki işlemlerden kaynaklanan malların değerindeki herhangi bir azalmadan sorumlu olacaksınız.

§ 14 Nihai hükümler

Sözleşmenin içeriğini ve sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerini yorumlamak için her zaman bu Genel Hüküm ve Koşulların Almanca versiyonu kullanılacaktır.
İfa ve ödeme yeri Münih (Grünwald), Federal Almanya Cumhuriyeti'dir. Bu sözleşme için Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları geçerli olacaktır. Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Konvansiyonu'nun uygulanması hariç tutulmuştur.
Çek ve kambiyo senetlerine ilişkin davalar da dahil olmak üzere, sözleşme tarafları arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ve bu ilişkiye dayanan tüm taleplerin yanı sıra sözleşmenin imzalanması, yürütülmesi veya feshi ile ilgili olarak taraflar arasında ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı yeri, girişimciler, tüccarlar, kamu hukuku kapsamındaki tüzel kişiler veya kamu hukuku kapsamındaki özel fonlar veya eşdeğeri veya müşterinin Federal Almanya Cumhuriyeti içinde genel bir yargı yeri olmaması durumunda Münih, Federal Almanya Cumhuriyeti olacaktır. Varify.io, ulusal veya uluslararası hukuk uyarınca yetkili olabilecek müşterinin genel veya diğer yargı yerinde müşteriye karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.
Münferit hükümlerin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi ya da hükümlerin bir boşluk içermesi durumunda, geri kalan hükümlerin hukuki geçerliliği etkilenmeyecektir. Geçersiz hükümlerin yerine, ekonomik açıdan amaçlanan hükme en yakın olan geçerli bir hüküm kabul edilmiş sayılacaktır.